Posted on Mar 23, 2020

Enforcement Agent Aleksandar Pulejkov

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ - COVID - 19

Во согласност со Одлуките на Владата на Северна Република Македонија Канцеларијата ќе работи во согласност со режимот кој го определува во услови на вонредна состојба а кои се публицираат во јавните гласила и медиуми.
Во таа цел Странките нема да бидат примени без претходно закажана средба и тоа исклучиво секој четврток во неделата од 11:00 h до 13:00 h.
Закажувањето се врши на електронската адреса и линк со притисок на копчето.
Писмената нема да може да се доставуваат непосредно во Канцеларијата туку по пат на препорачани поштенски пратки пропишано со закон.

Друг вид на кореспонденција може да се врши на дадените електронски адреси во текстот и објавата:
СО клик на копчето Learn more ...Повеќе


Скопје Март, 23 2020 година
Александар Пулејков
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.